5 hormoner i kroppen som kan vara intressanta att mäta och hur du gör det

5 hormoner i kroppen som kan vara intressanta att mäta och hur du gör det

Kroppen är fylld av olika hormoner som påverkar hur den fungerar. Och koncentrationen av dem kan ha inverkan på hur du mår. Här är 5 hormoner i kroppen som kan vara intressanta att mäta, och hur du gör det.

Hur mäter du hormoner?

De flesta av kroppens hormoner går att mäta med ett vanligt blodprov. Mängderna kan ge indikationer kring din hälsa och eventuella sjukdomstillstånd som behöver behandlas. En del tester mäter ett visst hormon, medan andra är inriktade på en viss grupp av hormoner, t ex de som är kopplade till fertilitet.

Östrogen

Östrogen är ett könshormon som tillverkas på flera platser i kroppen. Det är möjligt att mäta dina östrogennivåer genom ett blodprov. Oftast mäts östradiolet, den mest förekommande östrogentypen hos fertila kvinnor, men det finns också andra typer av östrogen som kan behöva mätas i vissa situationer. Tänk på att även män påverkas av östrogen och kan få för höga nivåer.

Progesteron

Progesteron är ett könshormon som produceras i kvinnans äggstockar. Det påverkar ägglossningen, och genom att mäta det kan du bl a upptäcka infertilitet. Progesteronnivåerna ingår i en del prover som tas vid blödningsbesvär hos kvinnor. Även progesteron mäts med ett blodprov (om infertilitet utreds bör det tas på den 21:a dagen i menscykeln).

Testosteron

Testosteron är det manliga könshormonet som bl a påverkar sexuella funktioner och könsutveckling. Både högt och lågt testosteron kan leda till besvär. Genom ett s k SHBG-test (Sex Hormone Binding Globulin) kan du se dina testosteronnivåer i blodet. Det kan vara ett bra sätt att utesluta testosteronbrist vid misstänkta symptom.

Kortisol

Kortisol är ett hormon som är kopplat till stress och utmattning. Höga kortisolnivåer kan tyda på stresskador, och det kan leda till huvudvärk, ryggont, sömnsvårigheter, viktuppgång och ett försämrat immunförsvar. Därför är hormonet ofta med i hälsomätningar som har med stress och utmattning att göra. Men det är bra att tänka på att kortisolnivåerna inte bara påverkas av stress.

Sköldkörtelhormon

Sköldkörteln ligger på framsidan av luftstrupen och reglerar bl a ämnesomsättningen. Brist på sköldkörtelhormon kallas för hypotyreos. Det kan leda till en rad symptom som ibland är diffusa och liknar andra sjukdomar. Därför kan det vara bra att kolla upp dina nivåer vid misstänkt hypotyreos. Sköldkörtelhormoner kallas för TSH (tyreoideastimulerande hormon), och vid ett prov brukar varianterna T3 och T4 mätas.

Skriv en kommentar