Går det att mäta stress och utmattning?

Går det att mäta stress och utmattning?

Idag utsätts många för ohälsosamma nivåer av stress, med utmattningssyndrom och andra besvär som följd. Men finns det något sätt att mäta och utvärdera din stress- och utmattningsnivå? Kanske till och med innan du blir sjuk av den?

Jo, det gör det faktiskt. När vår kropp utsätts för stress reagerar den genom att utsöndra vissa typer av hormoner. Eftersom stress är en fysiologisk reaktion på hot händer det helt enkelt saker i kroppen som försöker hjälpa oss att hantera situationerna vi står inför. Både fysisk och mental stress kan leda till denna typ av reaktioner.

Varför är det bra att mäta stress?

Kroppens system för att hantera stress har inte utvecklats i takt med vår livsstil. Det är gjort för att hantera direkta, fysiska hot, t ex livsfarliga djur, inte de hot vi står för i vårt moderna, komplexa samhälle. Hoten var allvarliga och kortvariga. Idag är vi ofta stressade under lång tid, vilket leder till att vi börjar ta skada av det. Följden kan bli utmattningssyndrom och andra stresskador, och en del menar att det skadar hjärnan på lång sikt.

Kortisol

Kortisol är ett hormon som bl a är sammankopplat med stress. Höga nivåer kan vara ett tecken på att du utsätts för höga nivåer av stress under längre tid. Kortisol gör bl a att fett och socker hamnar i blodbanan, vilket leder till viktuppgång. Dessutom kan det leda till sömnproblem, högt blodtryck, åderförkalkning och försämrat immunförsvar.

Kortisol kan mätas i blod, saliv och urin. Men mätningen är främst en indikation; högt kortisol beror nämligen inte enbart på stress.

DHEA

DHEA och DHEA-s är två hormoner som har motsatt effekt jämfört med kortisol. De har en skyddande effekt och ökar när vi inte är stressade och vice versa. Idag kan vi långt ifrån allt om DHEA och DHEA-s (en del menar att de är en av nycklarna till åldrande), men de kan mätas med ett blodprov.

De kallas också binjurehormoner eftersom de produceras där. Hormonerna är ett förstadium till könshormonerna testosteron och östrogen. Nivåerna av DHEA och DHEA-s är som högst hos ungdomar och sjunker i takt med att vi blir äldre.

Fysiska stressmätningar: svettnivåer och hjärtfrekvens

Förutom att mäta saker i blodet kan du även undersöka fysiska faktorer. Två av dem är svettnivåer och hjärtfrekvens.

Genom att mäta s k “pulsvariabilitet” kan vi titta på stress och annat som är kopplat till det psykiska välbefinnandet. Principen består av att titta på hjärtats intervaller över tid och på sätt se hur nivåerna ser ut under en längre period. Det kan ge ledtrådar gällande återhämtning, avkoppling och sömn, t ex om nivåerna faktiskt sjunker under dessa perioder när de borde vara lägre. Pulsvariabilitet brukar kartläggas med EKG.

Det finns också stressmätningar som går ut på att elektroniska sensorer mäter svett och svetthormoner. Förhoppningen är att mätningarna kan förutsäga utbrändhet och visa när det är dags att lugna ned tempot. Än så länge är metoderna kring svett svårtolkade eftersom temperaturen lätt blir en faktor, men det finns definitivt potential.

Finns det hälsomätningar för mage och tarm?

Finns det hälsomätningar för mage och tarm?

Mage och tarm är en viktig del av vår hälsa. I takt med att vi lär oss mer om kroppen upptäcker vi allt mer om hur saker är kopplade till vår tarmflora. Men finns det några sätt att mäta hur vår mage och våra tarmar faktiskt mår?…

Hur går en blodsockermätning till?

Hur går en blodsockermätning till?

Blodsocker (glukos) är något som främst mäts hos de med diabetes eller misstänkt diabetes. En blodsockermätning brukar göras genom ett stick i fingret som gör att en bloddroppe kommer ut och kan mätas.…

Hur mäter du kolesterol och är det nödvändigt?

Hur mäter du kolesterol och är det nödvändigt?

Kolesterol (en typ av blodfetter) är en vanligt förekommande hälsomätning och det pratas mycket om livsmedel som innehåller ämnena. Men är det värt att mäta sitt kolesterol, och är allt kolesterol verkligen dåligt? Synen på kolesterol har förändrats, t ex i och med förståelsen för olika fetter, vilket vi tittar närmare på i denna artikel.…

Vad är EKG och hur fungerar det?

Vad är EKG och hur fungerar det?

EKG står för elektrokardiogram och är en del av många hälsoundersökningar. Det mäter impulserna i hjärtat och görs i vården. Här tittar vi närmare på det viktigaste som är bra att veta om EKG.…

Myter inom hälsomätningar - vad behöver du kanske inte mäta?

Myter inom hälsomätningar - vad behöver du kanske inte mäta?

Det finns mängder av hälsomätningar där ute. Många är bra och hjälper oss att skapa en hälsosammare livsstil. Men det finns också de som är effektlösa, eller som till och med kan leda till motsatsen. Här tittar vi närmare på några av de hälsomätningar det kan vara bra att vara kritisk inställd till.…

Smart klocka, sportklocka eller aktivitetsarmband?

Smart klocka, sportklocka eller aktivitetsarmband?

Det är allt populärare att ha något på armen som mäter hälsan, så kallade wearables. Men är smart klocka, sportklocka eller aktivitetsarmband allra bäst? Eller beror det på vad du vill få ut av produkten? Här tittar vi närmare på skillnaderna så att du får lättare att välja rätt.…

Exakt Hälsa

Exakt Hälsa guidar dig till en bättre hälsa genom noggrann och faktabaserad mätning av din kropp. Genom att på egen hand ta fram ett korrekt underlag kan du och din läkare ta rätt beslut för att förbättra din hälsa och må bättre.

Vi går igenom tekniker som pulsmätning, blodtrycksmätning, EKG, insulinmätning, vikt, BMI, kroppsfettmätning, muskelmätning mm. Den tekniska utvecklingen går fort framåt och redskapen för att mäta din egen kropp blir både bättre, billigare och enklare att använda.

Informationen på den här sidan är inte några hälsoråd. Om du misstänker att du är sjuk eller har hälsobesvär ska du kontakta din vårdcentral, eller 112 om det är akut.