Hur går en blodsockermätning till?

Hur går en blodsockermätning till?

Blodsocker (glukos) är något som främst mäts hos de med diabetes eller misstänkt diabetes. En blodsockermätning brukar göras genom ett stick i fingret som gör att en bloddroppe kommer ut och kan mätas.

Vad är blodsocker och vad gör det i kroppen?

Kroppen behöver energi för att fungera bra. Den transporteras runt i blodet i form av druvsocker, glukos (även kallat blodsocker). Blodsockret påverkas bl a av socker (få inte i dig för mycket), vatten, fysisk aktivitet, protein och fetter.

Hormonet insulin behövs för att sockret ska kunna tas upp av cellerna på ett bra sätt. Vid diabetessjukdomar påverkas insulinet och därmed också blodsockret.

Om blodsockermätning

Blodsocker mäts i enheten mmol/l, vilket betyder millimol per liter. Måttet anger antalet glukosmolekyler i varje liter blod. Blodsockret går upp och ned under dygnet, t ex när vi äter och sover. Hos friska personer ligger ett normalt blodsocker (på morgonen efter fasta) under 6,0 mmol/l.

Hur mäter du ditt blodsocker?

Blodsocker mäts genom att lägga en droppe blod på en testremsa som du läser av med en blodsockermätare. Med hjälp av mätaren får du snabbt och enkelt ett värde. Många diabetiker behöver följa upp sitt blodsocker regelbundet för att se att allt står rätt till.

Modern blodsockermätning

Tidigare gick det bara att mäta blodsocker i vården. Idag har de flesta med behov av det tillgång till egna blodsockermätare, vilket gjort det mycket enklare. I takt med att produkterna blivit fler och vanligare har priserna också gått ned rejält.

För de med diabetes är det ett stort framsteg. Alla känner nämligen inte av några symtom när blodsockret sjunker. Detta kan vara farligt, och det var svårt att veta när blodsockret faktiskt sjönk utan att söka vård. Nu går det bra att själv mäta och hålla god koll på blodsockret.

Skriv en kommentar