Hur går ett blodprov till och vad kan det visa?

Hur går ett blodprov till och vad kan det visa?

De flesta av oss lämnar någon gång ett blodprov. Men orsaken och metoden kan variera. Här tittar vi närmare på hur ett blodprov går till och vad det kan visa om din hälsa.

Varför ta blodprov?

När vi söker vård är det vanligt att ta ett blodprov för att hitta vad som är fel, eller i alla fall utesluta orsaker och sjukdomar. Det kan också göras som del av en behandling eller för att följa upp en behandling. Blodprov är också del av många rutinmässiga hälsoundersökningar.

Vad kan det säga om din hälsa?

Ett blodprov kan upptäcka en mängd sjukdomar, men det är också ett sätt att se om du lider av någon form av näringsbrist. Därför finns det många företag som erbjuder bredare hälsotester genom blodprov, och det går även att hitta prover som t ex visar nivåerna av olika vitaminer och mineraler i blodet.

Hur tas ett blodprov?

Ett blodprov tas genom att sticka in en nål genom huden och ta ut en liten mängd blod. Sedan analyseras blodet, vanligtvis på plats eller i ett laboratorium.

Det finns tre vanliga sätt att ta blodprov:

  • Stick i fingret (kapillärt blodprov)
  • Stick i ven (venöst blodprov)
  • Stick i artär (arteriellt blodprov)

Vilken som föredras brukar bero på syftet och förutsättningarna.

Du brukar oftast behöva fasta inför ett blodprov, vilket innebär att du inte får äta eller dricka något på tio timmar innan provet. Efter att du tagit blodprov brukar du få ett plåster där sticket gjorts. Ibland kan platsen bli lite öm och blå. Tiden innan du får svar varierar. Vissa blodprov kan analyseras direkt, medan andra behöver skickas iväg till laboratorium på analys.

Skriv en kommentar