Hur gör du en blodtrycksmätning och vad behöver du tänka på?

Hur gör du en blodtrycksmätning och vad behöver du tänka på?

En blodtrycksmätning är ett sätt att mäta hur högt blodtryck en människa har. Dessvärre har många idag högt blodtryck, eller hypertoni som det heter på medicinskt språk. Ungefär en fjärdedel av befolkningen beräknas lida av det.

Högt blodtryck är något som ökar risken för många sjukdomar, och det är inte alla som märker av det. Vissa får symtom, som huvudvärk och trötthet, medan andra inte känner någonting. I och med det är det bra att göra blodtrycksmätningar och få reda på eventuella risker i tid. Högt blodtryck kan nämligen leda till skador och sjukdomar om det inte behandlas.

Hur mäts blodtryck?

Blodtryck mäts i millimeter kvicksilver (mm Hg). Det uttrycks i två tal med ett snedstreck mellan sig, t ex 120/80 (120 över 80 i tal). Talen anger övertrycket och undertrycket, blodtrycket när hjärtat pumpar ut blod eller är avslappnat. Hos barn ökar blodtrycket sakta i takt med att de blir äldre.

Mätningen i vården brukar vanligtvis göras med en uppblåsbar blodtrycksmätare som sätts runt överarmen. Mätaren fylls med luft och töms för att mäta över- och undertrycket. Det finns även automatiska mätare som pumpar upp sig och släpper ut luft av sig själv. De brukar ofta visa resultaten på en digital skärm.

Det är viktigt att vila, undvika koffein och nikotin samt fysisk ansträngning innan blodtrycksmätningen så att resultatet inte blir missvisande.

Blodtrycksmätning hemma

Du kan mäta blodtrycket hemma genom en blodtrycksmätare. Det går att göra helt själv eller med hjälp av en anhörig. Ibland är hemblodtrycksmätning (eller HBTM som det brukar kallas) en del av sjukvårdens uppföljning. För många är det ett smidigt sätt att följa upp sitt blodtryck och regelbundet se till att allt står rätt till.

Blodtrycksmätning på vårdcentral

Många som misstänker att de har högt blodtryck går till en vårdcentral och mäter det. Då tas mätningen av en läkare eller sjuksköterska som sköter apparaten och avläsningen. Och visst är det tryggt att ha en medicinsk utbildad person som gör det åt dig, även om det inte är lika smidigt som att göra det i hemmet. Blodtrycket mäts ofta hos de som blir inlagda på sjukhus, eller om läkaren fattar misstanke om hypertoni.

Blodtrycksmätning på apotek

Om du inte vill mäta ditt blodtryck hemma eller på en vårdinrättning finns det också ett till alternativ. En del apotek erbjuder nämligen blodtrycksmätning. Det kan vara ett smidigt sätt att snabbt och enkelt mäta ditt blodtryck, men det är bra att först höra av sig och se att de verkligen erbjuder blodtrycksmätning.

Höger eller vänster arm?

Blodtrycket skiljer sig mellan höger och vänster arm. Ofta är det så att högerhänta har högre tryck i högra armen och vänsterhänta i vänster. Därför rekommenderas det att du vid den första mätningen tar trycket i båda armarna så att du ser om det finns någon skillnad.

24 timmars blodtrycksmätning

Ibland görs så kallade 24 timmars blodtrycksmätningar där ditt blodtryck registreras var 20:e minut under ett helt dygn. Det blir en bättre mätning, eftersom den inte görs vid endast ett tillfälle. Du kan hämta ut mätaren hos vården och sedan ha på dig den under din vardag.

Skriv en kommentar

Butik

Vad är EKG och hur fungerar det?

Vad är EKG och hur fungerar det?

EKG står för elektrokardiogram och är en del av många hälsoundersökningar. Det mäter impulserna i hjärtat och görs i vården. Här tittar vi närmare på det viktigaste som är bra att veta om EKG. Hur gör…

Visa hela inlägget