Insulinmätning - hur går det till när du mäter insulin i kroppen?

Insulinmätning - hur går det till när du mäter insulin i kroppen?

Insulin är ett hormon som många kopplar samman med diabetes. Det reglerar blodsockernivåerna i kroppen och underlättar för cellerna att ta upp näring. Här tittar vi närmare på hur insulinmätningar går till.

Vad är insulin?

Insulin är ett hormon som reglerar nivåerna av blodsocker i kroppen. Det produceras i bukspottkörteln, och dess främsta uppgift är att göra det lättare för cellerna att tillgodogöra sig näring. När insulinet inte fungerar på rätt sätt kan det leda till diabetes.

Vem behöver mäta sitt insulin?

Insulin är framför allt något som mäts hos de som lider av eller misstänks lida av någon typ av diabetes. Höga nivåer kan vara ett tecken på att allt inte står rätt till. Insulinmätningar görs också vid misstanke om lågt blodsocker (hypoglykemi).

Hur går en insulinmätning till?

Många kallar den mätning som görs för insulinmätning, men egentligen är det faktiskt en mätning av glukos (blodsocker). Eftersom insulin reglerar nivån av blodsocker går det att dra slutsatser om det utifrån blodsockernivån.

Mätningen görs genom ett vanligt blodprov. Förutom glukos mäts ibland också nivåerna av C-peptid i blodet. C-peptid är ett biämne som bildas i samband med att kroppen tillverkar insulin. Eftersom de bildas samtidigt är nivåerna av C-peptid även en indikation på insulinnivåerna.

Skriv en kommentar