Vad är EKG och hur fungerar det?

Vad är EKG och hur fungerar det?

EKG står för elektrokardiogram och är en del av många hälsoundersökningar. Det mäter impulserna i hjärtat och görs i vården. Här tittar vi närmare på det viktigaste som är bra att veta om EKG.

Hur görs ett EKG?

Ett EKG görs genom att fästa elektroder på huden. Avläsningen sker digitalt och tolkas av läkare eller annan vårdpersonal. Tio elektroder (små plattor) placeras på bröstkorgen, handlederna och vristerna. De kopplas sedan till en EKG-maskin där avläsningen sker. Undersökningen brukar ta ungefär 10 minuter.

EKG vid vila och ansträngning

Ett EKG kan göras antingen under vila (vilo-EKG) eller vid ansträngning (arbets-EKG). Oftast beror det på syftet med undersökningen. Vid ett vilo-EKG är det viktigt att du ligger så still som möjligt för att få en bra mätning. När du gör ett arbets-EKG består det ofta av att du cyklar på en motionscykel. Belastningen ökar stegvis för att se hur mycket som krävs för att ge besvär.

Vad mäter EKG?

EKG mäter hur elektriska impulser sprids i hjärtat. Du kan se impulserna i form av kurvorna i mätningen. Med hjälp av EKG:t kan du se hjärtrytmen, hastigheten och mycket mer och på så sätt upptäcka eventuella skador på hjärtat.

Varför tar du ett EKG?

EKG brukar vara ett sätt att mäta hjärtats aktivitet vid misstanke om hjärtinfarkt, hjärtmuskelinflammation, förmaksflimmer och andra problem. Det är del av de flesta hjärtundersökningar och bredare hälsoundersökningar.

Var och hur kan du göra ett EKG?

Ett EKG görs på vårdcentraler, i ambulans eller på sjukhus. Utrustningen sköts och läses av av vårdpersonal.

Idag finns det också så kallat smartphone-EKG där din telefon kan användas för att mäta och registrera EKG. Monitorerna brukar sättas fast på telefonen. Du sätter sedan dina fingrar mot monitorerna under en viss tid. Många av dessa EKG:n har visat sig vara exakta, och troligen kommer tekniken att användas mer och mer i framtiden.

Skriv en kommentar